DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 23 kwietnia 2017 CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże, więc...
Czytaj więcej →

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 kwietnia 2019 r.. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

1. Od Wigilii Paschalnej cały Kościół raduje się ze zmartwychwstania Pańskiego. Procesją rezurekcyjną wyraziliśmy tę radość. 2. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że liturgia w czasie tych Wielkich Dni miała...
Czytaj więcej →

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy ...
Czytaj więcej →

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie. 2. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas...
Czytaj więcej →

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest, bowiem czasem łaski od Pana. 2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, za tydzień...
Czytaj więcej →