off

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 15 sierpnia 2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

2. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej.

3. Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.

4. Dziękuję paniom z K.Ż.R. z Blichowa za kwiaty do kościoła i za ich ułożenia. Bóg zapłać.

5. W minionym tygodniu przy czyszczeniu i malowaniu ogrodzenia cmentarza pracowali: Tomasz i Damian Klonowscy z Wiciejewa; Hanna i Krzysztof Tybuś z Sochocina – Pragi; Natalia i Jan Kamińscy z Sochocina – Badurki oraz Małgorzata Adamczak i Marek Opulski z Blichowa, którzy pomalowali główną bramę i furtki. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać wszystkim pracującym.

6.Zapowiedzi

7. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny”.

8. Intencje w gablotce i na naszej stronie.