240px-Flag_of_Europe.svg logo-leader dy40nD PROW-2014-2020-logo-kolor

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Remont więźby dachowej nad nawą główną i prezbiterium w Kościele Parafialnym pw. Świętej Anny w Blichowie”

mająca na celu: zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont więźby dachowej Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Blichowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w zakresie: ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny w Blichowie

Wartość dofinansowania: 91 000,00 zł.