Funkcję organisty w parafii pełni pan Tomasz Zielonka z Blichowa
Funkcję kościelnej pełni pani Anna Karpieńska z Blichowa