• Bigos Józef – Nowe Łubki
 • Boczkowski Roman – Wołowa
 • Dobrzeniecki Jan – Stara Słupca
 • Dobrzeniecki Jarosław – Szulbory i Ostrzykowo
 • Janowski Janusz – Wiciejewo
 • Koper Józef – Słupca Nowa / Zastępca /
 • Naguszewski Edward – Golanki
 • Ogieniewski Paweł – Chlebowo
 • Opulski Marek – Blichowo
 • Rutecki Zbigniew – Nowe Łubki
 • Tybuś Krzysztof – Stare Łubki
 • Żabowski Adam – Sochocino – Czyżewo
 • Żbikowski Marian – Sochocino – Praga / Przewodniczący /
 • Żukowski Andrzej – Sochocino – Badurki