• Bogucka Grażyna – Blichowo
  • Fijołek Franciszek – Nowe Łubki
  • Jasiński Daniel – Słupca
  • Marciniak Katarzyna – Nowe Łubki
  • Opulska Elżbieta – Blichowo
  • Raczyński Przemysław – Słupca
  • Rajewska Janina – Sochocino-Czyżewo
  • Wojtylak Anna – Blichowo
  • Zielonka Krystyna – Blichowo
  • Zielonka Tomasz – Blichowo