Ks. Proboszcz Włodzimierz Dzieńkowski

Gimnazjum w Blichowie:   klasy II A, III A, III B

Pani mgr. Krystyna Zielonka

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach

Gimnazjum w Blichowie :  klasy I i II B

Pani mgr. Anna Ziembińska

Szkoła Podstawowa w Blichowie