Kościół pw. Świętej Anny
Zabytkowa drewniana świątynia pw. św. Anny powstKościół w Blichowieała w latach 1725-1728 z fundacji Marianny i Andrzeja Zaborowskich. Posiada konstrukcję zrębową, osadzona jest na kamiennej podmurówce. Nawa i prezbiterium kościoła nakryte zostało dwuspadowymi dachami z wieżyczką na sygnaturkę. Od strony północnej do budynku przylega prostokątna zakrystia, od wschodu niewielka kruchta. Gruntowna przebudowa prezbiterium miała miejsce w 1805 i 1870 roku. W latach 1935-1936 rozbudowano nawę i przebudowano stropy wg projektu Stanisława i Tadeusza Jakimowiczów. Wnętrze świątyni podzielone jest na trzy części, na drewnianych słupach, przy ścianie zachodniej znajduje się chór muzyczny z XIX-wiecznym prospektem organowym. Belkę tęczową wieńczy Grupa Ukrzyżowania. Ściany kościoła oraz strop ozdobione zostały secesyjną polichromią ornamentalną (motywy roślinne) z 1946 roku – dzieło rodziny Drapiewskich. Świątynia posiada barokowe zabytkowe wyposażenie wnętrza: ołtarz główny (XVII-XVIII w.) oraz dwa ołtarze boczne i ambona z początku XVIII wieku.