off

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest, bowiem czasem łaski od Pana.

2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, za tydzień rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie informacyjnej. Nauki wygłosi dla nas ojciec Ryszard Stolarczyk z Wadowic. Przeczytam program rekolekcji.

3. Spowiedź rekolekcyjna będzie sprawowana w poniedziałek 1 kwietnia i we wtorek 2 kwietnia przed i w czasie nabożeństw rekolekcyjnych.

4. Jutro 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 16.00. Deklaracje do wypełnienia są na bocznym ołtarzu pod obrazem św. Józefa. Zobowiązanie polega na codziennym odmówieniu 10 Zdrowaś Maryjo… i dodatkowej modlitwy, która jest na deklaracji.

5. Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty do grobu Pana Jezusa i na ubezpieczenie kościoła:

– Słupca Nowa- 420 zł ; Słupca Stara – 371 zł. ; Soch.-Czyżewo – 285 zł. ; Golanki Górne i Dolne – 450 zł. Blichowo 2003 zł. Tydzień temu do puszek zebraliśmy na misje 717 zł.

6. Zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali dzisiaj p Mszy św. o godz. 9.00 i za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30

7. Zapowiedzi przedślubne wywieszone są w gablotce przy wejściu do kościoła.

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu. Jest do kupienia „Gość Niedzielny’ i „Mały Gość Niedzielny”.

9. Do kupienia są też baranki z białej czekolady do koszyczka wielkanocnego.

10. W minionym tygodniu pochowaliśmy na naszym parafialnym cmentarzu ś. p. Sławomira Borkowskiego. Wieczny odpoczynek…