TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest, bowiem czasem łaski od Pana. 2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, za tydzień...
Czytaj więcej →