off

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lipca 2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych.

2. Za tydzień Akcja Święty Krzysztof, czyli święcenie pojazdów po każdej mszy świętej i zbiórka ofiar dla misjonarzy na zakupienie dla nich środków transportu.

3. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. Zachęcam do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Zachęcam też do duchowego pielgrzymowania. Zapisy w kancelarii parafialnej.

4. W sobotę o 10.30 w Pilichowie odpust ku czci św. Magdaleny. Za tydzień o godz. 12.00 odpust w Miszewie Murowanym ku czci św. Anny. W następnym tygodniu 26 lipca w środę odpust ku czci św. Anny w Blichowie w naszej parafii. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. kanonik Jan Świerniak, który w latach 70 przyjeżdżał do Blichowa z pomocą duszpasterską.

5. Zapowiedzi: Krzysztof Michalak, kawaler zamieszkały w miejscowości Bulkowo-Kolonia , parafia Bulkowo i Marta Karolina Kudła, panna zamieszkała w Wołowej, parafia Blichowo, zapowiedź pierwsza.

6. Z prasy katolickiej: ”Gość Niedzielny”.

7. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.