PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lipca 2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. 2. Za tydzień Akcja Święty Krzysztof, czyli święcenie pojazdów po każdej mszy świętej i zbiórka ofiar dla misjonarzy na zakupienie dla nich środków...
Czytaj więcej →