off

NIEDZIELA WIELKANOCNA 16 kwietnia 2017. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że nasz kościół i liturgia w czasie tych Wielkich Dni miała godną oprawę, a więc: chórowi, scholi, szafarzowi, lektorom, komentatorom, ministrantom, asyście procesyjnej. panu organiście, pani kościelnej pani katechetce. Dziękuję, również strażakom z Blichowa i z Nowych Łubek, harcerkom i harcerzom z panem Przemysławem Szelągowskim, dziękuję ministrantom, paniom z K.Ż.R. i wszystkim za wspólną modlitwę w czasie sobotniej adoracji.

Dziękuję także panu Henrykowi Łaszkiewiczowi, który już wcześniej przygotował drzewce do sztandarów, a w ostatnich dniach przygotował półkę do feretronów oraz drzewce do feretronów. Trzy feretrony zdążyliśmy odnowić i dwie chorągwie siatkowe. Upiększą naszą procesję. Proszę, abyście o nie dbali. Dziękuję też Łukaszowi Kochańskiemu za wykonanie przykrycia na konfesjonały. Kwiaty cięte przy monstrancji ofiarowała i ułożyła Milena Michalak. Bóg zapłać.

2. Życzenia Ks. Biskupa: Kochani Diecezjanie!

„Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!”. W duchu radości paschalnej przesyłam Wam serdeczne życzenia wielkanocne. Niech spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa umocni w nas pokój serca i będzie dla nas źródłem wciąż nowej radości. Życzę na świąteczny czas utwierdzenia wiary, chrześcijańskiej nadziei oraz doświadczenia Bożej miłości.
Z modlitwą u Grobu Pańskiego i pasterskim błogosławieństwem –
Wasz biskup Piotr

3. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba, bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

4. Dziś Msza Święta jeszcze o godz. 11.30. Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte o godz. 9.00 i o 11.30.

5. Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych złożymy ofiary na Seminarium Duchowne w Płocku.

6. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.

7. Jałmużnę wielkopostną zbieraną przez dzieci i młodzież przyniesiemy w darach w niedzielę 30 kwietnia.

8. W Wielką Sobotę zakończyła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Golankach. Jest Obraz w kościele. W Poniedziałek Wielkanocny po Mszy św. o 11.30 pierwsza rodzina z Wiciejewa weźmie Obraz do swojego domu.

9. Zapowiedzi: Dawid Plewiński, kawaler zamieszkały w Sochocinie-Pradze i Maria

Szymczak, panna zamieszkała w Bulkowie. Zapowiedź druga.

10 Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

11. Intencje mszalne.