NIEDZIELA WIELKANOCNA 16 kwietnia 2017. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że nasz kościół i liturgia w czasie tych Wielkich Dni miała godną oprawę, a więc: chórowi, scholi, szafarzowi, lektorom, komentatorom, ministrantom, asyście procesyjnej....
Czytaj więcej →