off

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 września 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

2. Dzisiaj po mszy św. o 11.00 adoracja i procesja. W Staroźrebach o 11.00 dożynki diecezjalne, wojewódzkie i powiatowe.

3. Jutro, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem. Jutro msze święte z poświęceniem ziarna siewnego o 9.00 i o 18.00.

4. Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań. Poświęcenie przyborów szkolnych dzisiaj po mszy św. o 9.00 i za tydzień. Uczniowie ze szkół podstawowych i z I gimnazjalnej otrzymają dzisiaj pierwszą pamiątkę z niedzielnej Eucharystii

5 . !3 września o 18.00 różaniec fatimski, po różańcu msza święta

6. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest, więc także znakiem naszej nadziei.

7. Dziękuję za ofiarę na cele parafialne złożoną.

8. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

9. Intencje na naszej stronie i w gablotce przed kościołem / odczytać w kościele /.