DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 września 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy...
Czytaj więcej →