off

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 września 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona, jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z treścią tego orędzia, możemy je znaleźć na katolickich stronach internetowych lub też w prasie, która jest dostępna.

2. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też, jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

3. Ks. Biskup zarządził na dzisiaj po mszach świętych zbiórkę do puszek na Katolickie Radio Płock i Ciechanów.

4. Dziękuję za ofiarę na cele parafialne.

5. Po mszy św. o 16.00 dzisiaj zebranie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

6. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

7. Intencje na naszej stronie i w gablotce przed kościołem