Proboszcz parafii Blichowo

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 września 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona, jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. Zachęcamy...
Czytaj więcej →