Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 9 kwietnia 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że liturgia w czasie tych Wielkich dni miała godną oprawę, a więc: chórowi, scholii, katechetom, lektorom, komentatorom, ministrantom, asyście procesyjnej. pani kościelnej...
Czytaj więcej →