ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 marca 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni –wiele osób potrzebuje naszego przykładu i...
Czytaj więcej →