CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marzec 2015 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą radości. Radość w Wielkim Poście nie wypływa z faktu, że kończy się okres pokuty, lecz w połowie tego okresu Kościół chce nam przypomnieć, że mimo doświadczanych trudności mamy się radować z nadchodzącego...
Czytaj więcej →