off

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 23 maja 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

2. Dzisiaj 18 uczniów klasy IV z naszej parafii odnowi przyrzeczenia chrzcielne. Od jutra rozpoczną biały tydzień. Na mszy świętej o godz. 18.00 codziennie będą dziękować za dar wiary i za to, że zostali włączeni do kościoła.

3. Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze św. o 9.00 i o 18.00

4. W środę 26 maja – Dzień Matki. / Słowo Ks. Biskupa /.

5. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.

6. Za tydzień Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Koniec spowiedzi wielkanocnej. W Bulkowie odpust.

7. Dziękuję za ofiary złożone w ostatnim czasie: bezimienna ofiara 100 zł. na cele parafialne i 770 zł od dzieci klas III na misje święte. Bóg zapłać.

8. Planujemy oczyszczenie i pomalowanie na nowo te metalowe przęsła wokół cmentarza grzebalnego. Spróbujemy to zrobić czynem społecznym: jedna rodzina jedno przęsło. Farby i szczotki zapewnia parafia. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania wraz z rodzicami, czy dziadkami też może w tym projekcie uczestniczyć.

9. Zapowiedzi przedślubne /przeczytać nowe / w gablotce przed kościołem.

10. Z prasy katolickiej: ”Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

11. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.