off

Wniebowstąpienie Pańskie 21 maja 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Ona po wniebowstąpieniu Chrystusa z Gronem Dwunastu i uczniów trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.

3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI w najbliższą środę modlimy się też za Kościół w Chinach.

4. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. (…), podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

5. W niedzielę, 28 maja, przypada 42. rocznica śmierci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.

6. W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną.

7. Dzisiaj uroczystość Pierwszej Komunii świętej w naszej parafii. Dziękuję Wam kochane dzieci, Waszym rodzicom i katechetom za całoroczną pracę, by pięknie przeżyć dzisiejszy dzień i aby dzieci mogły żyć Komunią świętą, na co dzień.

8. Dzieci klas III od jutra do piątku włącznie codziennie będą uczestniczyły we mszy św. o godz. 17.00 dziękując Panu Jezusowi za dar Komunii świętej. Czyli tak zwany biały tydzień od jutra rozpoczniemy.

9. Dziękuję za dar ołtarza złożony tydzień temu przez rodziców dzieci klas IV . Złożono 1033 zł. Bóg zapłać. Dziękuję za ofiarę w wysokości 400 zł. z Nowych Łubek na cele parafialne. Bóg zapłać. 

10. Poświęcenie pól w tym tygodniu o 19.30: jutro w Starych Łubkach i Aleksewie. w środę o w Słupcy Starej; w czwartek w Słupca Nowej; w piątek w Sochocinie-Pradze.

11. Nabożeństwo majowe w tym tygodniu rozpoczynać będziemy o godz. 17.00.

12. Zapowiedzi przedślubne:

13. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i Mały Gość Niedzielny”.

14. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.