off

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta.

3. Nabożeństwo Gorzkich żali dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30, za tydień po Mszy św. o 16.00.

4. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.00.

5. W sobotę 13 kwietnia po Mszy św. nabożeństwo do św. Jana Pawła II.

6. Za tydzień Niedziela Palmowa rozpoczynająca Tydzień Męki Pańskiej. Przed mszą św. o 9.00 gromadzimy się przed kościołem koło dzwonnicy i po poświęceniu palm procesyjnie wchodzimy do świątyni. Poświęcenie palm również na pozostałych mszach świętych w kościele.

7. Ks. Biskup Piotr Libera zaprasza młodzież do Płocka na Niedzielę Palmową na godz. 15.00 do parafii św. ojca Pio w Płońsku. Wyjazd wspólnym autokarem z Bdzanowa.

8. Są jeszcze do kupienia baranki wielkanocne z białej czekolady.

9. Dziękuję za ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa i na ubezpieczenie kościoła. Ofiary zebrano z Nowych Łubek- 1475 zł. z, z Sochocina – Pragi 830 zł. z Szulbor i Ostrzykowa – 260 zł. bezimienna ofiara 80 zł.

10.Zaraz po Mszy św. o 9.00 dzieci klas III otrzymają Modlitewnik do Pierwszej Komunii św. a dzieci klas IV Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. O 11.00 dla dzieci klas III zostaną przywiezione alby komunijne.

Z prasy katolickiej: „ Gość Niedzielny” z filmem o Ignacym Loyola założycielu jezuitów.

11. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.

12. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności ś.p. Hieronima Izydorskiego. Wieczny odpoczynek…