off

33 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU. 17 listopada 2013 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

 2. Z wolna zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 24 listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela przed Adwentem kończąca jednocześnie Rok Wiary. Ks. Biskup gorąco zachęca, by w każdej parafii diecezji złożyć dziękczynienie Bogu za Rok Wiary i otrzymane w nim łaski. Polecił, by we wszystkich wspólnotach parafialnych w niedzielę 24 listopada, na każdej Mszy św., odnowiono przyrzeczenia chrzcielne i odśpiewano „Te Deum”.
 3. Jest możliwość wyjazdu za tydzień do Ratowa autokarem z dekanatu bodzanowskiego. Zapisy dzisiaj do 18.00 w zakrystii, w kancelarii, bądź telefonicznie. Godzina wyjazdu będzie wywieszona w gablotce, jeśli do niego dojdzie.
 4. Dziękuję za ofiary na cele parafialne:
  • Stare Łubki – rodzina Kędzierskich – 100 zł.
  • Bezimienna ofiara – 70 zł
  • Bezimienna ofiara – 100 zł.
 5. Dziękuję za ofiary na Seminarium Duchowne :
  • Sochocino-Badurki – Krzysztof Grabowski – 50 zł.
  • Słupca Nowa cała – 565 zł.
 6. Zapowiedzi:
  • Wiesław Rybicki, kawaler zamieszkały: Sochocino-Badurki, parafia Blichowo
  • i Martyna Popielarek, panna zamieszkała: Więcławice, parafia Rokicie – Zapowiedź pierwsza.
 7. goscZ prasy: „Gość Niedzielny”  a w nim:  O synodzie zwołanym przez papieża Franciszka, który będzie poświęcony rodzinie i małżeństwu. Nie jest prawdą to, co ogłosiły niektóre media, że przedsynodalne konsultacje są zupełna nowością. Papież Franciszek zwołał synod, który zajmie się rodziną i małżeństwem. Media sugerowały, że podda się pod dyskusję dotychczasową naukę Kościoła na ten temat. Jednak nie chodzi o zmianę w nauczaniu Kościoła, ale o skuteczne głoszenie Ewangelii rodzinie. W klimacie sensacji także przedstawiono ankietę, która została wysłana do diecezji. Tymczasem ta praktyka stosowana już była wielokrotnie za poprzednich papieży. Ankieta wprowadza w tematykę synodu i zawiera szereg pytań skierowanych do Kościołów lokalnych. Uprzejmie informujemy, że w przyszłym tygodniu do nakładu Gościa” dołączony będzie kalendarz ścienny na rok 2014 z wyjątkowymi zdjęciami przyszłego świętego Jana Pawła II.PONADTO W GOŚCIU: o tym, że Kościół nie zajmuje się tropieniem diabła, przekonuje egzorcysta; jak może się zmienić polskie prawo dotyczące grzebania zmarłych?
 8. W NAJNOWSZYM MAŁYM GOŚCIU NIEDZIELNYM:
  lampion roratni do samodzielnego złożenia; przejmująca historia chorego 10-letniego Mateusza, jednego z dwanaściorga dzieci, którym będą pomagać uczestnicy tegorocznych Rorat.
 9. Intencje mszalne wywieszone w gablotce oraz do przeczytania tu