off

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 listopada 2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.

2. Po Mszy św. o 9.00 dzisiaj katecheza parafialna przed I Komunią świętą

3. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc. Zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.

4. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.

5. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

6. Dziękuję za ofiarę na cele parafialne: rodzina Fudałów z N. Łubek złożyła 150 zł. Bóg zapłać.

7. Są do kupienia w zakrystii katolickie kalendarze ścienne po 3 zł.

8. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

9. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.