off

Trzydziesta pierwsza niedziela w ciągu roku 30 października 2022r. – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – Ogłoszenie duszpasterskie

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest, jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu.

2. We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele msza św. o godzinie 9.00, na cmentarzu o 12.00. O 11.30 wyruszy z kościoła procesja z modlitwą różańcową, a od bramy cmentarnej rozpocznie się procesja żałobna z modlitwą za zmarłych W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

3. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Porządkujemy groby, stawiamy kwiaty i lampki.. Porządkując groby proszę, aby nie wyrzucać śmieci za parkan.  Śmieci ekologiczne czyli roślinne wrzucamy do betonowego śmietnika, pozostałe do plastikowych pojemników. Niech pamięć o zmarłych będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

4. W środę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele zostaną odprawione trzy Msze Święte w godz. 7.30; o godz. 9.00 z procesją żałobną za zmarłych i o 17.00 z apelem za zmarłych w ciągu ostatniego roku. Jak w latach poprzednich po Mszy św. będę wyczytywał imiona i nazwiska tych zmarłych a przedstawiciel rodziny podchodzi do zapalonego paschału i zapala znicz, który po nabożeństwie zanosi na cmentarz i stawia na grobie zmarłego czy zmarłej. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz w Dniu Zadusznym jednorazowy odpust pod warunkami następującymi: należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę, dodać jakąkolwiek modlitwę w int. Ojca świętego, odbyć sakramentalną spowiedź i przyjąć komunię świętą.

5. Jutro ostatni październikowy różaniec o godz. 17.00 .

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msze św. o godzinie 17.00. W naszych modlitwach będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie. Będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do Domu Pana Tej, która jest naszą Królową, Matką litości, Pośredniczką …W czwartek od 16.00 adoracja w int.  powołań .W piątek od 16.00 spowiedź pierwszo piątkowa

7. Za tydzień I niedziela listopada. Po Mszy św. o 11.30 adoracja Pana Jezusa.

8. Dziękuję za ofiarę na cele parafialne z Golank w wysokości 1300 zł. i za bezimienną ofiarę na świece 225 zł. Dziękuję również radnemu oraz mieszkańcom Wołowej i Kosina za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza. Zebrano 450 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom..

9. Prasa: „ Gość Niedzielny”; „Różaniec”

10. Intencje mszalne.