off

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 listopada 2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

3.We wtorek 13 listopada po Mszy św. o 17.00 nabożeństwo do świętego Jana Pawła II z ucałowaniem relikwii. Można przynieść prośby lub podziękowania. Będą odczytane przed modlitwą.

4. Dziękuję za ofiary złożone w ostatnim tygodniu na cele parafialne. Bóg zapłać.

5. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”

6. Intencje mszalne w gablotce przed kościołem i na naszej stronie.