off

TRZECIA NIEDZIELA WCIĄGU ROKU 23 stycznia 2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.

4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.

5. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.

6. Dziękuję za ofiary złożone w ostatnim tygodniu na cele parafialne:

– z Blichowa od Gocłowa i z działek od Witkowskich do rodz. Babis : 3400 zł.

z Blichowa pod Bulkowo i pod Łubki : 1650 zł.

– z Blichowa od kościoła w kierunku piekarni, za mostem i przy szkole : 4600 zł.

– ofiary składane w kancelarii na cele parafialne od 19 rodzin :

– z Blichowa :50 zł

– z Badurk : 260 zł.

– ze Starych Łubek : 50 zł.

– ze Słupcy Starej ; 200 zł.

– z Pragi : 200 zł.

– z Wołowej : 400 zł.

– z Golank 100 zł.

– z Nowych Łubek 400 zł.

– z Chlebowa : 100 zł.

7. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Mszach kolędowych ze specjalnym błogosławieństwem. Dziękuję także za ofiary składane na kolędę, z których jak już wielokrotnie informowałem według Statutów Synodu Diecezji Płockiej w parafii tej wielkości co nasza trzeba 10% z ofiary kolędowej przekazać na budowane i remontowane w diecezji kościoły; 30% przekazać na cele naszej parafii i dopiero resztę może ksiądz wziąć dla siebie.

8. Dzień Eucharystii czyli dawne Nabożeństwo 40 godzinne dla naszej parafii ks. Biskup wyznaczył na 26 lipca w dzień naszego odpustu.

9. Z prasy katolickiej jest „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

10. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.