off

Trzecia niedziela w ciągu roku 22 stycznia 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.

2. Z okazji przypadającego w sobotę Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.

3. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Czyż na takie wezwanie możemy być obojętni!? Tak bardzo upragniona przez Pana Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

4. W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Podobnie jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata. Świąteczna Msza Święta w naszym kościele o godz. (…).

5. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele będziemy obchodzili Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie wzajemnie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

6. Dziękuję za ofiary na cele parafialne złożone w minionym tygodniu:

 • Wołowa przy szosie – 2050 zł.
 • Wiciejewo Górne – 1500 zł.
 • Sochocino-Badurki – 2170 zł.
 • Wiciejewo, Golanki Blichowo za mostem – 2350 zł.
 • Chlebowo Stare – 650 zł.
 • Blichowo od Gocłowa i działki od Pawłowskich do rodz. Babis – 3950 zł.

7. Kolęda w tym tygodniu:

 • Poniedziałek od godz. 9.00 Blichowo od Smykowskich pod Turowo i od Łubek do Pęcherzewskich
 • Wtorek od godz. 13.30 Chlebowo Nowe od Adamskich
 • Środa od godz. 13.30 Wołowa w polu, Kosino i Golanki
 • Sobota od godz. 9.00 Blichowo od Kowalskich do Cieszkowskich

8.   W tym tygodniu patronują nam:

 • Wtorek, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622),
 • Czwartek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła;
 • Sobota, 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej;

9. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

10. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.