off

Trzecia niedziela w ciągu roku 21 stycznia 2024r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

4. Dzisiaj Dzień Babci, jutro dzień Dziadka. Okażmy żywym naszą serdeczność, a zmarłym ofiarujmy modlitwę.

5. Dzisiaj po Mszy św. o 9.00 katecheza parafialna dla dzieci klas IV i ich rodziców.

6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 16.00 katecheza przed bierzmowaniem.

7. SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

W liście skierowanym do Was na początku Adwentu poinformowałem, że ofiary złożone na tacę w kościołach naszej diecezji w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku, będą przeznaczone na prace przy budowie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, wznoszonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zbliżamy się do 100-lecia objawienia Pana Jezusa Siostrze Faustynie Kowalskiej, w którym usłyszała Ona, że ma wymalować obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Ten wizerunek, który Siostra Faustyna ujrzała w Płocku jest dzisiaj znany i czczony na całym świecie. Do tego miejsca przybywają pielgrzymi z wszystkich stron kuli ziemskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że wybrał Płock, by światu objawić swoje Miłosierdzie.

Wyrazem tej wdzięczności niech staną się nasze hojne ofiary złożone na tacę, dzięki którym będzie możliwa kontynuacja budowy sanktuarium. Proszę abyście w miarę możliwości włączyli się w to piękne dzieło, które pozostanie świadkiem obecności Miłosiernego Boga na naszej mazowieckiej ziemi.

Wdzięczny za Waszą duchową i materialną troskę o wspólnotę Kościoła modlę się za Was i wypraszam Boże błogosławieństwo!

Płock, dnia 17 stycznia 2024 r.                                                     † Szymon Stułkowski Biskup Płocki

8. Dziękuję za ofiary złożone na cele parafialne w minionym tygodniu:

  • Wiciejewo Górne – 1500 zł.
  • Blichowo pod Turowo i od Łubek – 4000 zł.
  • Wołowa przy szosie – 2400 zł.
  • Wołowa w polu, Kosino i Golanki Górne – 2450 zł.
  • Chlebowo Stare – 580 zł.
  • Wiciejewo Dolne, Golanki Dolne i Blichowo za mostem – 1810 zł.

9. Kolęda w tym tygodniu według następującego porządku:

  • Poniedziałek od godz. 9.00 Sochocino-Badurki
  • Wtorek od godz. 9.00 Blichowo od Gocłowa do Krzemińskich, a od godz. 15.30 Blichowo od rodziny Pawłowskich do rodziny Babis.
  • Czwartek od godz. 13.30 Chlebowo od rodziny Adamskich.
  • Sobota od godz. 9.00 Blichowo od rodziny Kowalskich do rodziny Cieszkowskich i Klimkiewiczów.

10. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

11. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.