off

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 13 grudnia 2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś już trzecią niedzielę Adwentu zwaną „Gaudete”, co z jęz. łacińskiego oznacza: „radujcie się”; jest to początek antyfony na wejście przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę. Jesteśmy, zatem zaproszeni do szczególnej radości z powodu zbliżającego się spotkania z Tym, który przychodzi nas wyzwolić z niewoli grzechu. Niech nasza radość wypływa przede wszystkim z duchowego przygotowania na to spotkanie, które dopiero potem wyraża się również zewnętrznie w pragnieniu obdarowywania innych. Niech nasze podarunki będą wyrazem wewnętrznej radości, a nie tylko tradycją, której trzeba za wszelką cenę uczynić zadość.

2. Właśnie po to, by lepiej przygotować się do przeżywania tej wielkie tajemnicy naszego odkupienia, jaką jest narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, zapraszam jeszcze do udziału w Mszach św. roratnich, które w tym tygodniu są celebrowane w naszym kościele w środę o 17.00 i w sobotę o godz. 16.00.

3. Są jeszcze do nabycia świece wigilijne.

4.Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia. Ze względu na stan pandemii korona wirusa w przyszłą niedzielę nie będzie spotkań opłatkowych z grupami parafialnymi. Chciałbym aby po mszy św. o 9.00 na kilkanaście minut zatrzymali się ci, którzy należą do Parafialnej Rady Gospodarczej, a po mszy św. o 11.30 na kilkanaście minut zatrzymali się panowie z Parafialnej Rady Gospodarczej. Chcę skonsultować propozycje przekazane przez Ks. Biskupa na tegoroczną kolędę.

5. Od czwartku, 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezpośrednie przygotowanie do świętowania uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tej drugiej części Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten sposób skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co się już wydarzyło, ale też na tym, co ma się wydarzyć w naszym życiu.

6. Chrzty w pierwszy dzień Bożego Narodzenia o 11.30

8. Dziękuję za ofiary złożone do puszek dla Kościoła na Wschodzie. Zebraliśmy 328 zł.

Ofiary na cele parafialne w ostatnim czasie złożyli; z Pragi Stanisława Ważyńska 100 zł. i jubilaci: Janina i Marian Żbikowscy 500 zł. Bóg zapłać.

9. Z prasy: „Gość Niedzielny”. / „Różaniec” prenumerata na 2021 r. /

10. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie / odczytać /.