off

Trzecia niedziela adwentu 11 grudnia 2022r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

2. We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

3. Od soboty, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 86. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

4. Świece wigilijne już zostały rozprowadzone. Dziękuję nabywcom, którzy wsparli Caritas.

5. Roraty w tym tygodniu w środę o 7.30 i w sobotę o godz. 15.30.

6. Wyjazdy do chorych w przyszłym tygodniu.

7. W tym tygodniu mam jeszcze trzy wyjazdy na spowiedź rekolekcyjną do Łętowa i do Bulkowa.

8. Na pomoc Kościołowi w potrzebie przekazałem 407 zł. a dla Kościoła na Wschodzie przekazałem 320 zł.

9. Za tydzień po Mszy św. o 9.00 w zakrystii podzielę się opłatkiem z ministrantami, a w plebanii z Radą Duszpasterską ; po Mszy św. o 11.30 w plebanii z Parafialną Radą Gospodarczą, a po mszy św. o 16.00 również w plebanii  z Grupą Charytatywną i z Grupami modlitewnymi.

10. W ostatnim tygodniu na naszym cmentarzu parafialnym pochowaliśmy śp. Łukasza Zająca z miejscowości Nowe Łubki. Wieczny odpoczynek ….

11.  Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” .

12. Intencje mszalne / odczytać / w gablotce i na naszej stronie.