off

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lutego 2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

2. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Święto to jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

3. 04.03.2017 r. w sobotę w Miszewie Murowanym o godz. 12.00 odbędzie się pierwsze spotkanie dla narzeczonych. Proszę ogłosić tę informację w swoich parafiach.

4. Zapowiedzi w gablotce i na naszej stronie.

5. Intencje mszalne są w gablotce i na naszej stronie / można odczytać /.

6. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.