off

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 7 stycznia 2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.

2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.

3. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już dzisiaj zachęcam do modlitwy w intencjach ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej ziemi.

4. Dziękuję za ofiary złożone w poprzednim tygodniu na cele parafialne:

5. Porządek kolędy na ten tydzień:

poniedziałek od 14.30 Wołowa w polu, Kosino, Golanki od Warzyńskich do Kujawów

wtorek od 14.30 Chlebowo od Feliciaków do Pawlaków

środa od 9.00 Słupca Nowa

czwartek od 13.30 Chlebowo od Kusych do Bartczaków

piątek od 9.00 Słupca Stara

sobota od 9.00 Nowe Łubki od Starych Łubek do Adamskich

6. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

7. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.