off

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 lipca 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą, 17. niedzielę w ciągu roku, liturgia zaprasza nas do poszukiwania mądrości, czyli tego, co w życiu jest najważniejsze, przypominając zarazem, że tym, których Bóg miłuje, wszystko służy dla ich dobra. Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na nasze życie i zobaczyć, ku czemu posłużyły nam różne wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.

2. W piątek, 1 sierpnia, będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku. Był to zryw nie tylko mieszkańców stolicy, lecz jest on symbolem zrywu całego narodu, który po raz kolejny próbował wyzwolić się spod panowania narzuconego mu siłą. Jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pojednania, co będzie możliwe od godz. 17.30 i do udziału we Mszy św. wynagradzającej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas której będziemy się modlić również za poległych w czasie wojny, jak i za jej ofiary.

3. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 sierpnia od 17.30 różaniec, prowadzony przez K.Ż.R. z Blichowa. Po różańcu msza św.

4. Tydzień temu na środki transportu dla misjonarzy zebraliśmy 833 zł.

5. Od 15 lipca został otwarty nowy Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy w Tchorzu koło Płocka. Zakład ten przyjmuje chorych, którzy potrzebują całodziennej opieki, a także można na określony czas zostawić chorego i zabrać po pracy do domu. Zakład posiada opiekę lekarską i rehabilitację.

Kontakt z Panią Grażyną Szymańską nr. tel. kom. 606 346 180.

6. Zapowiedzi w kościele.

7. Z prasy:”Gość Niedzielny”

8. Intencje na naszej stronie.