off

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 26 października 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli dnia, w którym ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego. To święto naszej wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. To jej obrazem jest nasz kościół parafialny. W języku polskim mamy jedno słowo na określenie budynku, w którym gromadzi się wspólnota, jak i na określenie samej tej wspólnoty, którą tworzą osoby gromadzące się w tej świątyni. Jest to Kościół. Obrzęd poświęcenia ołtarza i kościoła tak określa tę wspólną zależność: „Jako widzialna budowla, dom ten jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie”. Zechciejmy, zatem dziękować Bogu za dar zarówno miejsca, gdzie możemy się gromadzić, jak też przede wszystkim za to, że możemy być częścią Jego rodziny, przynależeć do Mistycznego Ciała Chrystusa.

2. Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi uroczystość Wszystkich Świętych, którą będziemy przeżywali 1 listopada, w najbliższą sobotę, oraz wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, które w tym roku wypada w niedzielę. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, a także innych, które widzimy, że są zaniedbane lub opuszczone. Dbanie o miejsce spoczynku naszych zmarłych jest jedynym z uczynków miłosierdzia, gdyż – jak wierzymy – w zmartwychwstaniu będzie uczestniczyć nie tylko nasza dusza, lecz również ciało. Słowa te wypowiadamy za każdym razem, gdy odmawiamy wyznanie wiary. Mówimy wtedy: „wierzę… w ciała zmartwychwstanie”. Niech, więc troska o groby naszych bliskich będzie wyrazem właśnie tej wiary.

3. W najbliższą sobotę, 1 listopada, Msza św. w naszym kościele będzie sprawowana o godz. 9.00. Na cmentarzu o godz. 12.00. O 11.30 wyruszy z naszego kościoła procesja żałobna z modlitwą za zmarłych W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

Zaś w niedzielę, 2 listopada, Msze św. o godz9.00 o 11.30, po której nastąpi procesja z modlitwą za zmarłych. Po mszy św. o 16.00 apel za zmarłych od Wszystkich świętych 2013 roku i na naszym cmentarzu pochowanych.

4. W tych dniach listopadowych porządkujemy groby, stawiamy kwiaty i lampki. Proszę jeszcze raz o umiar w tych zakupach. Porządkując groby, proszę aby nie wyrzucać śmieci za parkan.. Niech pamięć o zmarłych będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

5. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz w Dniu Zadusznym jednorazowy odpust pod warunkami następującymi: należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę, dodać jakąkolwiek modlitwę w int. Ojca świętego, odbyć sakramentalną spowiedż i przyjąć komunię świętą.

6. Różaniec październikowy o godz. 17.00 Zakończenie konkursu różańcowego dla dzieci przychodzących do kościoła na różaniec w piątek po mszy św. o 17.00

7. Dziękuję za ofiary na Seminarium Duchowne w Płocku.

8. Dziękuję za ofiary na cele parafialne.

9. Dziękuję panom Stanisławowi i Pawłowi Ławickim z Badurk za pomoc w pracach porządkowych. Dziękuję panu Adamowi Kujawa z Golank za przywiezione kamienie do budowy ogrodzenia.

10. 13 listopada o godz. 14 odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych z naszej parafii.

11. Prasa: „ Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

12. Intencje mszalne.