off

Piętnasta niedziela w ciągu roku 16 lipca 2023r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.

2. Dzisiaj wspominamy Matkę Bożą Szkaplerzną. Wielu z nas nosi szkaplerz zachęcam do odmówienia jednej części różańca.

3. W sobotę,  22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. W Pilichowie odpust.

4. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, z racji na bliskość wspomnienia św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, pobłogosławię pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej. Przy okazji święcenia pojazdów, dziękując za bezpieczne podróżowanie przez ostatni rok, możemy złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy.

5. Tegoroczna 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Jestem w Kościele”. W tym roku nawiązujemy do programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Rekolekcje w drodze będą okazją do głębszego zrozumienia istoty Kościoła i swojego miejsca w Nim. Pielgrzymka wyruszy z Katedry Płockiej, 6 sierpnia 2023 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 6.00. Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2023 r.  Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. Zapisujemy się również na duchową pielgrzymkę.

6. Zapowiedzi przedślubne

7. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”.

8. Intencje mszalne / w gablotce i na naszej stronie /.