off

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9 marca 2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj kończą się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które rozpoczęliśmy w Środę Popielcową. Ich celem jest zwrócenie naszej uwagi na konieczność wewnętrznej postawy, która ma prowadzić do ciągłej przemiany naszego życia, do dostrzeżenia konieczności wyrzeczenia czy umartwienia w naszym życiu.

2. Dzisiaj także kończy się w Kościele Tydzień Trzeźwości. Na bocznym ołtarzu jest Parafialna Księga Trzeźwości. Zachęcam do wpisywania tam swoich postanowień o abstynencji od napojów alkoholowych na czas Wielkiego Postu.

3. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele w piątki są odprawiane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej o godz. 15.00 i o godz. 19.00. W niedzielę po mszy św. o godz. 11.30 śpiewamy Gorzkie Żale.

4. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

5. Za tydzień po mszach świętych zbiórka do puszek na misje święte.

6. Dzieci i młodzież gimnazjalna do skarbonek przygotowanych przez Caritas będą zbierały jałmużnę wielkopostną.

7. Tydzień temu na ogrzewanie kościoła złożyliście 1355 zł. Rok temu zebraliśmy 1714 zł.

8. Zapowiedzi są odczytywane w kościele.

9. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny”.

10. Intencje mszalne w gablotce i na tej stronie Parafii.