off

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 lutego 2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Na bocznym ołtarzu wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości. Zachęcam do wpisywania swoich postanowień rezygnacji z picia napojów alkoholowych w okresie Wielkiego Postu.

3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Gorzkie Żale dzisiaj po Mszy św. o 11.30. Droga Krzyżowa w piątek o 17.00

4. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym.

5. Dziś przypadają też tzw. walentynki – Dzień Zakochanych. Pomyślmy o dobrym słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich – rodziców, dziadków, dzieci i wnucząt.

6. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. Dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych będą stać przed kościołem ze skarbonkami.

7. Z prasy: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

8. Intencje mszalne w gablotce i na stronie Parafii.