off

Pierwsza niedziela adwentu 27 listopada 2022r. – Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest, bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. W naszym kościele roraty w środę o godz. 17.00 i w sobotę o godz. 17.00. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

4. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w zakrystii: mniejsze po 10 zł i świece kule po 15 zł.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek od 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.

6. Od piątku początek Rekolekcji Adwentowych. Poprowadzi je ks. Jakub Kępczyński z Płocka / podać program Rekolekcji /.

7. Dziękuję za ofiary na cele parafialne złożyli: Z Chlebowa złożono 100 zł. Bóg zapłać.

8. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

9. Intencje mszalne: w gablotce i na naszej stronie.