off

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 1 grudnia 2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 1 grudnia 2019
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.
3. Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnich ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych w środy i w soboty o godz. 17.00. Zachęcam do przyniesienia tradycyjnych lampionów.
4. W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje właśnie rozpoczęliśmy. Głosi je w naszej wspólnocie Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. dr Marek Wilczewski. / program /
5. W środę 4 grudnia wspominamy w kalendarzu liturgicznym św. Barbarę. Odpust ku Jej czci dzisiaj o godz. 12.00.
6. Caritas jak w latach ubiegłych zachęca do zakupienia świecy wigilijnej. Małe po 6 zł.; kule po 12 zł.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek od 16.00 adoracja w int. powołań prowadzona przez powołaniową grupę modlitewną. Pierwszo piątkowa adoracja od godz. 16.00, a spowiedź święta może odbyć się w rekolekcje a w piątek przychodzimy na Mszę świętą.
7. W sobotę o 17.00 Msza roratnia.
8. Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary na ten cel. Za tydzień przypada również uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.
9. Po Mszy św. o 9.00 za tydzień katecheza parafialna dla dzieci które przygotowują się do I Komunii św. Dzieci otrzymają poświęcony medalik i łańcuszek.
10. Dziękuję za ofiary złożone w minionym tygodniu na cele parafialne: z Wołowej Biała Wacława 50 zł i z Golank Julianna Naguszewska 100 zł.: na Seminarium Duchowne w Płocku Kazimierz Dąbrowski z Nowych Łubek 50 zł.. Bóg zapłać.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia „Gość Niedzielny”. „Mały Gość Niedzielny” i „Różaniec”.
12. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.
13. W minionym tygodniu na nszym cmentarzu grzebalnym pochowaliśmy ś.p. Stanisławę
Kusa. Wieczny….