off

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lutego 2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 28.01.2017 r. zakończyłem wizytę duszpasterską w naszej parafii.

Policzyłem, że jest nas wszystkich katolików około 2135. Są 552 wejścia kolędowe do domów rodzinnych. W 19 domach, z różnych przyczyn nie było kolędy. 65 osób mieszka samotnie w swoich domach. 22 osoby weszły już w 90 rok życia, bądź go przekroczyły.

W tym roku w czasie kolędy na cele parafialne złożyliście 38720 zł.

Odwiedzając was w domach doświadczyłem gościnności, życzliwości i dobroci. Bardzo Wam za to dziękuję. Większość parafian czekała w odświętnym nastroju na błogosławieństwo i modlitwę za swoją rodzinę. Dziękuję, więc za otwarte drzwi domów i otwarte serca.

Bardzo dziękuję za obwiezienie po wioskach, za obiady, kolacje oraz przysłowiową kawę, czy herbatę.

Bóg zapłać wszystkim moim parafianom za wszelką życzliwość i wszelkie dobro.

Otrzymałem odpowiedź z Lokalnej Grupy Działania, że wnioskowane przez nas pieniądze na remont więźby dachowej otrzymamy. Wnioskowaliśmy o kwotę 91 tys.żł.

2. Inne ogłoszenia dotyczyć będą m. in. spraw związanych z przyjmowaniem sakramentów świętych i przygotowaniem do nich:

a. Przypominam, że chrzest powinien być udzielany w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka w niedzielę. Dziecku powinniśmy wybierać imię jakiegoś świętego, czy jakiejś świętej, aby miało swego patrona w niebie. Od dwóch do trzech tygodni wcześniej zgłaszamy się z aktem urodzenia dziecka i z danymi dotyczącymi chrzestnych do kancelarii parafialnej. Chrzestni powinni być wierzący i praktykujący, czyli tacy, którzy uczestniczą w niedzielnej Eucharystii oraz mogą otrzymać rozgrzeszenie i przyjmować komunię świętą.

b. Bierzmowanie przyjmują ci, którzy w sposób dojrzały chcą należeć do wspólnoty Kościoła, chcą umacniać i rozwijać swoją wiarę i według niej żyć. Bierzmowania udziela ks. Biskup młodzieży, która kończy klasę III gimnazjum, bądź starszym.

c. Komunię świętą możemy przyjmować wtedy, gdy nie mamy grzechu ciężkiego. Możemy ją przyjmować w postawie stojącej, bądź klęczącej. Obowiązkiem katolika jest przyjęcie Komunii świętej przynajmniej w Okresie Wielkanocnym.

d. Sakrament pokuty i pojednania jak sama nazwa wskazuje nie jest tylko jednorazowym oczyszczeniem sumienia, ale aktem pojednania i powrotu do Boga z mocnym postanowieniem poprawy życia. Po spowiedzi wskazane jest dziękczynienie Panu Bogu za miłosierdzie nam okazane. Wskazane także jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

e. Sakramentu chorych udziela się tym, którzy są poważnie chorzy, przed operacją i osobom w podeszłym wieku. Nie czekajmy zbyt długo z wezwaniem księdza, bo chory powinien mieć szansę na spowiedź z całego życia, jeśli jest poważnie chory, lub jest przed poważną operacją.

f. Powinniśmy się dużo modlić o powołania kapłańskie i zakonne, bo najmłodszym kapłanem pochodzącym z naszej parafii jest ks. kan. Stanisław Opolski, który ma już 64 lata. Następców brak. Tak jak w rodzinach muszą przychodzić na świat dzieci, tak w parafiach, aby żyły muszą być powołania.

g. Coraz więcej jest rozwodów i coraz więcej konkubinatów. W naszej parafii też to dostrzegam. Jeśli w domu nie będziecie uczyć swoich synów i swoich córek cnót: miłości, wierności, uczciwości pracowitości, sumienności i umiejętności przebaczania, a także zdolności do poświęcenia, to sakramentu kapłaństwa i sakramentu małżeństwa za jakiś czas nie będzie, kto przyjąć, a chrześcijańskie życie to życie oparte na sakramentach świętych.

3. Z prasy katolickiej: „Gość Niedzielny” i „Różaniec”.

4. Intencje mszalne są w gablotce i na naszej stronie.