off

Ogłoszenie Wielki Post I Niedziela 22 lutego 2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj kończą się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które rozpoczęliśmy w Środę Popielcową. Ich celem jest zwrócenie naszej uwagi na konieczność wewnętrznej postawy, która ma prowadzić do ciągłej przemiany naszego życia, do dostrzeżenia konieczności wyrzeczenia czy umartwienia w naszym życiu.

2. Dzisiaj także kończy się w Kościele Tydzień Trzeźwości. Na bocznym ołtarzu jest Parafialna Księga Trzeźwości. Zachęcam do wpisywania tam swoich postanowień o abstynencji od napojów alkoholowych na czas Wielkiego Postu.

3. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele w piątki jest odprawiana Droga Krzyżowa. Od tego piątku o godzinie 17.00. W niedzielę po mszy św. o godz. 11.30 śpiewamy Gorzkie Żale.

4. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

5. Za tydzień po mszach świętych zbiórka do puszek na misje święte.

6. Dzieci i młodzież gimnazjalna do skarbonek przygotowanych przez Caritas będą zbierały jałmużnę wielkopostną. Skarbonki będą rozdane na katechezie, wtedy, gdy je otrzymamy.

7. Za tydzień ofiary, które złożycie będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

8. Zapowiedzi przedślubne: Michał Borucki, kawaler zamieszkały w Juryszewie, parafia Radzanowo i Karolina Rutecka, panna zamieszkała w Nowych Łubkach, parafia Blichowo. Zapowiedź druga.

9. Z prasy katolickiej : „Gość Niedzielny”. i „Mały Gość Niedzielny”.

10. Intencje mszalne w gablotce i na stronie Parafii.