off

Ogłoszenia Wielki Post Niedziela Palmowa 25.03.2018 r.

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś w Eucharystii do każdego z nas. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały Pan.

2. Już tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest, jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączymy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji, także w Płocku, aby zawsze pragnęli Chrystusa i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

3. Wielki Tydzień przeżyjmy, jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.

4. W Wielki Czwartek o 10.00 przed południem ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

5. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii to nabożeństwo będzie o godzinie 18.00. Po hymnie: „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Zobowiązuję do udziału w tym nabożeństwie dzieci klas III przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej.

6. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60 roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki pańskiej o godzinie 18.00, Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.

7. Ofiary w Wielki Piątek przy adoracji krzyża składamy dla chrześcijan w Ziemi świętej.

8. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Nabożeństwo Wielkiej Soboty również o godz. 18.00. Przychodzimy ze świecami, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne.. To najuroczystsza i najbogatsza w ciągu roku liturgia, która oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału. Zobowiązuje do udziału w tym nabożeństwie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i dzieci klas IV przygotowujące się do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego

9. Adoracja Grobu Pańskiego przez mieszkańców wszystkich wiosek wg następującego porządku: / podać godziny adoracji / / są na naszej stronie /

10. Święcenie pokarmów w Blichowie o godz. : 10.00; 11.00, 13.30 i o 15.00.

W Nowych Łubkach o 12.00;

11. Rezurekcja, z procesją wychwalającą Chrystusa Zmartwychwstałego o godz. 6.00. Następna msza św. o godz. 11.30. Mszy św. o 9.00 i o 16.00 nie będzie.

12. Są jeszcze baranki z białej czekolady do wielkanocnego koszyczka.

13. Zapowiedzi przedślubne: Patryk Papierzyński, kawaler zam. Blichowo, par. Blichowo i Karolina Łaszkiewicz, panna zam. Słupca, par. Blichowo. Zapowiedź druga.

Bartłomiej Dziełakowski kawaler, zamieszkały w Słupcy i Marta Budka, panna zamieszkała w Kaczorowach, parafia Gralewo. Zapowiedź druga.

Jakub Feliciak, kawaler, zamieszkały w Nowych Łubkach, parafia Blichowo i Małgorzata Dublas panna, zamieszkała w Staroźrebach, parafia Staroźreby. Zapowiedź pierwsza.

13. Prasa; „Gość Niedzielny” .

13. Intencje / w gablotce i na naszej stronie /.