off

Ogłoszenia Niedziela Palmowa 13.04.2014 r.

1.  Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

2.   Już tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest, jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji, także w Płocku, aby zawsze pragnęli Chrystusa i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

3.   Wielki Tydzień przeżyjmy, jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.

4.   W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz 10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

5.  W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii o godzinie 18.00 po hymnie: „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

6.   W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60 roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki pańskiej o godzinie 18.00,  Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.

7.   Zachęta ks. bpa do składania ofiar w W. Piątek .

8.   Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.       Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Nabożeństwo Wielkiej Soboty również o godz. 18.00. Przychodzimy ze świecami, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne.. To najuroczystsza i najbogatsza w ciągu roku liturgia, która oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.

9.   Adoracja Grobu Pańskiego we wspólnotach wioskowych wg następującego porządku:  proszę tu kliknąć aby zobaczyć godziny adoracji

10.   Święcenie pokarmów w Blichowie o godz. : 10.00; 11.00, 13.30 i o 15.00. W Nowych Łubkach o 12.00;  Pozostałe pokarmy będą poświęcone po Mszy św. o godz. 18.00

11.   Rezurekcja,  z procesją wychwalającą Chrystusa Zmartwychwstałego o godz. 6.00. Mszy św. o 9.00  nie będzie. Będą jeszcze msze św. o 11.30 i o 16.00

12.   Ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa i na ubezpieczenie kościoła złożyły już wszystkie wioski. Bóg zapłać ofiarodawcom, radnym parafialnym i tym, którzy pomagali w zbiórce.

13.   Zapowiedzi

14.   Prasa

15.   Intencje mszlane w najbliższym tygodniu  na tej stronie