off

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 12.01.2014 r

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. I choć w naszych kościołach kolędy będą rozbrzmiewać jeszcze do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, to jednak liturgia będzie już kierować nasz wzrok na Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność.

2. Zatrzymajmy się dzisiaj na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego i zachwycić się naszą wiarą. W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie jak wypełniamy swoje obowiązki wynikające z tego, że przyjęliśmy chrzest, że prosiliśmy o chrzest dla swoich dzieci, że jesteśmy rodzicami chrzestnymi?

3. W sobotę, 18 stycznia, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech nie pozostanie nam obojętne pragnienie Pana Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się o jedność swojego Kościoła, świadomy podziałów, jakie mogły nastąpić.

4. Dziękuję za ofiary złożone w ostatnim tygodniu na kolędę oraz na cele parafialne.

5. W bieżącym tygodniu wizyta duszpasterska według następującego porządku:

– poniedziałek od 9.00 Nowe Łubki od Zucharów

– wtorek od 15.00 Chlebowo od Feliciaków i Blichowo od Dądzików do Winiarków

– środa od 9.00 Słupca Nowa

– czwartek od 13.30 Wiciejewo Dolne, Golanki i Blichowo za mostem

– piątek od 9.00 Słupca Stara

– sobota od 9.00 Nowe Łubki od Mariusza Bigos do centrum

6. Prasa: „ Gość Niedzielny”

7. Intencje w gablotce i na stronie Parafii