off

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 kwietnia 2019 r.. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

1. Od Wigilii Paschalnej cały Kościół raduje się ze zmartwychwstania Pańskiego. Procesją rezurekcyjną wyraziliśmy tę radość.

2. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że liturgia w czasie tych Wielkich Dni miała godną oprawę, a więc: chórowi, scholi, szafarzowi, lektorom, komentatorce, ministrantom, asyście procesyjnej. panu organiście, pani kościelnej, katechetom.

Dziękuję, również strażakom z Blichowa i z Nowych Łubek, harcerkom i harcerzom z druhem panem Przemysławem Szelągowskim; paniom z K.Ż.R. i wszystkim za wspólną modlitwę.

3. Drodzy Moi! „Prawdy, a więc także prawdy wiary się nie udowadnia. Można ją przyjąć albo odrzucić”. Zmartwychwstanie jest podstawową prawdą wiary i podkreślone zostało świętem obchodzonym od zarania chrześcijaństwa.

Z okazji tych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim swoim parafianom oraz tym, którzy przybyli do naszej parafii, składam najlepsze życzenia świąteczne.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym napełni nas nową duchową siłą, która ma moc przemieniać świat, przezwyciężać zło oraz wszelkie nasze lęki i niepokoje.

Życzę także wszelkiego błogosławieństwa Bożego na czas wspólnego świętowania radości Paschalnej przy rodzinnym stole. 

4. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO 

5. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, msze św. o 9.00 i o 11.30. Taca na Seminarium Duchowne w Płocku.

6. Apel Przewodniczącego KEP po pożarze katedry Notre Dame.

7. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego, dzieci i młodzież z naszych szkół przyniosą w darach ofiarnych jałmużnę wielkopostną.

8. Pozostałe intencje przeczytam jutro.