off

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05 kwietnia 2015 r. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

1. Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdziesiąt dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością, jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako „wielką niedzielę”. Głównie w te dni śpiewa się „Alleluja”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy: „Chwalmy Pana”.

Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je, jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

2. W poczuciu wdzięczności chcę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że liturgia w czasie tych Wielkich Dni miała godną oprawę, a więc: chórowi, scholi, bratu Wiesławowi, szafarzowi – panu Franciszkowi, lektorom, komentatorom, ministrantom, asyście procesyjnej. panu organiście, pani kościelnej paniom katechetkom

Dziękuję, również strażakom z Blichowa i z Nowych Łubek, harcerkom i harcerzom z panem dyrektorem Przemysławem Szelągowskim; paniom z K.Ż.R. i wszystkim za wspólną modlitwę.

3. Drodzy Moi! Z okazji tych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim swoim parafianom oraz tym, którzy przybyli do naszej parafii, składam najlepsze życzenia świąteczne.  Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym napełni nas nową duchową siłą, która ma moc przemieniać świat, przezwyciężać zło oraz wszelkie nasze lęki i niepokoje.  Życzę także wszelkiego błogosławieństwa Bożego na czas wspólnego świętowania oraz radości Paschalnej przy rodzinnym stole

4. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO  Kochani Diecezjanie!

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam Wam serdeczne życzenia paschalne. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Wasze serca miłością i pokojem. Życzę, by każdy z Was doświadczył żywej obecności uwielbionego Pana i stawał się człowiekiem wielkanocnej nadziei. Przeżyjmy tegoroczną Paschę w duchu dziękczynienia dobremu Bogu za 940 lat istnienia naszej diecezji oraz w klimacie twórczego oczekiwania na zbliżające się spotkanie z Maryją przychodzącą do naszej wspólnoty diecezjalnej w jasnogórskim wizerunku. Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole! Wszystkich Was obejmuję moją modlitwą i z serca błogosławię.

PŁOCK, 19 MARCA 2015 R. W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OPIEKUNA KOŚCIOŁA

5. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek, msze św. o 9.00 i o 11.30. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. Jutrzejsza taca na Seminarium Duchowne w Płocku. Popołudniowej Mszy św. i dzisiaj i jutro nie będzie.

6. W piątek przypada piąta rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Zachęcamy do modlitwy za ofiary tej katastrofy i rodziny ofiar oraz za naszą Ojczyznę.

 7. Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą białą lub niedzielą Miłosierdzia Bożego. W tym dniu dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna w czasie mszy św. o godz. 9.00 przyniesie w darach ofiarnych jałmużnę wielkopostną.

8. Z prasy katolickiej: ”Gość Niedzielny”.

9. Intencje mszalne w gablotce przed kościołem i na naszej stronie. Odczytane będą jutro.