off

Ogłoszenia Adwent I Niedziela 3 grudnia 2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

2. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze parafialne Rekolekcje Adwentowe. Przypomnę program rekolekcji.

3. Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się, roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

4. Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w środę o godz. 7.30 i w sobotę o 17.00 niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. Wszyscy na msze roratnie przynosimy świece, albo specjalne lampiony adwentowe.

5. Słowo Biskupa Płockiego po wizycie w Peru.

6. W środę wspominamy św. Mikołaja. W Miszewku odpust. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami.

7. W piątek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Msze Święte o godz. 9.00 i o 17.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż jest to dzień pracy, zachęcam do licznego udziału we Mszy Świętej. Na godz. 16.30 proszę aby przyszli rodzice z dziećmi klas III przygotowującymi się do pierwszej Komunii świętej.

8. Od dzisiaj sprzedawane będą świece wigilijne po 6 i po 12 zł.

9. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

10. W piątek po 18 zmarł w szpitalu w Żurominie ś.p. Henryk Dzieńkowski, mój Tata. Proszę o modlitwę w jego intencji.

11. Z prasy katolickiej : „Różaniec”, „ Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.

12. Intencje mszalne w gablotce i na naszej stronie.